Home

Onze Visie

Cder beoogt het tot standkomen van een nieuw juridisch landschap dat duurzame, lokale circulaire economische initiatieven ondersteund.

We verschaffen daarbij essentiële informatie, best practices en juridische tools aan burgers, bedrijven en overheden om toegang te creëren tot duurzame voeding, wonen, energie en werk en andere vitale bronnen voor een levendige gemeenschap.

Onze missie is om kwaliteitsvol juridisch advies te verlenen tegen een betaalbare prijs door slechts een beperkte groep klanten te bedienen.

Het in-house juridisch advies programma is een wederzijds interessant partnership waarbij ondernemers deskundig juridisch advies krijgen op punten die van essentieel belang kunnen zijn voor het succes van de onderneming.

Onze specialisaties:

Cradle to cradle systeem

De mens leeft van wieg tot graf, maar als het van chemicus Michael Braungart afhangt, worden alle gebruikte materialen van het ene product na hun 'leven' nuttig ingezet in een ander product. Van wieg tot wieg dus, zonder kwaliteitsverlies of restproducten. Afval is voedsel, stelt Braungart: voedsel voor iets nieuws, duurzaams en gezonds.

Consudelen en deeleconomie

Je leest in één woord consumeren én delen. En dat gebeurt op tal van niveaus. Samen groenten en fruit kopen bij dezelfde boer bijvoorbeeld, of zakenlui en kleine bedrijfjes die samen een kantoorruimte delen. Buren kunnen samen een grasmaaier kopen,
mensen ruilen een klusje.

Circulaire economie

Het principe is in wezen eenvoudig. De uitputting van de natuurlijke grondstoffen moet worden bestreden. Alle materialen die worden gebruikt in de productie, moeten worden gerecupereerd, al dan niet behandeld en opnieuw in de productieketen komen als secundaire grondstof of als energiebron. De kunst bestaat erin van bij de ontwikkelingsfase van een product de circulaire economie in de gaten te houden. Rekening houden met mogelijke recyclage van de onderdelen, en al in de toekomst kijken hoe distributie, consumptie en het inzamelen op het einde van de levenscyclus van het apparaat zullen verlopen. De cirkel is gesloten wanneer een product, of alle onderdelen ervan, achteraf valoriseerbaar zijn.

Het recht van het delen

1.1    Inleiding Hoe noem je een jurist of advocaat die mensen helpt te delen, samen te werken, ruilhandel op te zetten en de lokale economie helpt te stimuleren, en mee te bouwen aan duurzame gemeenschappen? Dat klinkt als het begin van een advocaten grap, maar eigenlijk is dit het begin van een nieuw rechtsgebied in …

Meer lezen

Tijd voor de sharing economy?

De overheid doet er best aan om met een open geest naar sharing economy-platformen zoals Uber te kijken, en zou best het initiatief nemen om een eigen toekomstvisie te ontwikkelen. Een goed begin is alvast meer onderzoek te doen naar deze nieuwe zakenmodellen en hoe we ze moeten inpassen in de Belgische rechtsorde. Dat vindt …

Meer lezen

Belgium Leads in Adopting Law to Tax Sharing Economy

International Tax Monitor™ Source: International Tax Monitor: News Archive > 2016 > July > 07/06/2016 > News > Belgium: Belgium Leads in Adopting Law to Tax Sharing Economy Belgium By Linda A. Thompson July 5 — Amateur cooks supplying food over online platform Meetsies, travelers who take on deliveries during their trips through site PiggyBee, …

Meer lezen

U bent een sociaal ondernemer of collaboratieve organisatie?

Sociale ondernemers, duurzame ondernemers en deeleconomie organisaties nemen in aantal sterk toe. Om succesvol te zijn is nochtans een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Maar die blijft vaak achterwege. Door het enthousiasme heeft men weinig oog voor allerlei zakelijke, juridische en fiscale aangelegenheden. Cder staat de startende sociaal ondernemer bij met specifieke vragen zoals: •Welke juridische vorm …

Meer lezen