Home

Onze Visie

Cder (voluit Centrum voor Duurzame Economie en Recht) is een juridisch adviesbureau dat het tot standkomen van een nieuw juridisch landschap beoogt dat duurzame, lokale circulaire economische initiatieven ondersteund.

We verschaffen daarbij essentiële informatie, best practices en juridisch advies aan particulieren, non profit organisaties, bedrijven en overheden om zo toegang te creëren tot duurzame voeding, wonen, energie en werk en andere vitale bronnen voor een levendige gemeenschap.

Onze missie is om kwaliteitsvol juridisch advies te verlenen tegen een betaalbare prijs door slechts een beperkte groep klanten te bedienen.

Het in-house juridisch advies programma is een wederzijds interessant partnership waarbij ondernemers deskundig juridisch advies krijgen op punten die van essentieel belang kunnen zijn voor het succes van de onderneming.

Onze specialisaties:

Cradle to cradle systeem

De mens leeft van wieg tot graf, maar als het van chemicus Michael Braungart afhangt, worden alle gebruikte materialen van het ene product na hun 'leven' nuttig ingezet in een ander product. Van wieg tot wieg dus, zonder kwaliteitsverlies of restproducten. Afval is voedsel, stelt Braungart: voedsel voor iets nieuws, duurzaams en gezonds.

Consudelen en deeleconomie

Je leest in één woord consumeren én delen. En dat gebeurt op tal van niveaus. Samen groenten en fruit kopen bij dezelfde boer bijvoorbeeld, of zakenlui en kleine bedrijfjes die samen een kantoorruimte delen. Buren kunnen samen een grasmaaier kopen, mensen ruilen een klusje.

Circulaire economie

Het principe is in wezen eenvoudig. De uitputting van de natuurlijke grondstoffen moet worden bestreden. Alle materialen die worden gebruikt in de productie, moeten worden gerecupereerd, al dan niet behandeld en opnieuw in de productieketen komen als secundaire grondstof of als energiebron. De kunst bestaat erin van bij de ontwikkelingsfase van een product de circulaire economie in de gaten te houden. Rekening houden met mogelijke recyclage van de onderdelen, en al in de toekomst kijken hoe distributie, consumptie en het inzamelen op het einde van de levenscyclus van het apparaat zullen verlopen. De cirkel is gesloten wanneer een product, of alle onderdelen ervan, achteraf valoriseerbaar zijn.

Getuigenissen

H.W. – Muntuit VZW

Cder hielp Muntuit VZW bij de analyse van de belangrijkste juridische aspecten bij het opzetten van een complementaire munt.

H.W. – Muntuit VZW

L.J. – Bestuurder Samenhuizen VZW

Cder gaf Samenhuizen VZW de juridische zekerheid die nodig was om haar coöperatief co-housingmodel te finalizeren.

L.J. – Bestuurder Samenhuizen VZW

N.D.B. – CEO van Bluesquare

Cder stond ons bij met het aanpassen van de aandeelhoudersovereenkomst van BlueSquare met onze investeerders zodat de gemaakte afspraken in balans waren.

N.D.B. – CEO van Bluesquare

R.V. – Gedelegeerd Bestuurder bij Bright-Futures CVBA

Cder assisteerde ons bij het oprichten van onze landbouwcoöperatieve en opstellen van de huurovereenkomsten en kredietovereenkomsten van Bright-futures CVBA

R.V. – Gedelegeerd Bestuurder bij Bright-Futures CVBA

S.V.D.A – CSA boerderij de Klepper

Het eerste verkennende gesprek met Cder over de juridische organisatie van onze CSA De klepper, onze CSA boerderij, zette ons op het goede spoor.

S.V.D.A – CSA boerderij de Klepper