E-boek bezitten of delen

4,99

Airbnb, Uber, stadslandbouw, energiecoöperaties, autodelen, co-housing projecten, Repair Café’s, Community Land Trusts, open source software: wereldwijd zien we zulke initiatieven ontstaan.

Welke initiatieven bestaan er al?
Wat zijn de voordelen bij de deeleconomie?
Hoe lanceer je zelf een initiatief op het vlak van deeleconomie in je buurt?
Welke problemen stellen er zich op regelgevend vlak?
Welke houding moet de overheid aannemen?

Dat beschrijft beschrijft Erik De Ridder, specialist in de juridische kant van duurzame economie, in het boek Bezitten of delen over de deeleconomie.