Onze Visie

Cder beoogt het tot standkomen van een nieuw juridisch landschap dat duurzame, lokale circulaire economische initiatieven ondersteund.

We verschaffen daarbij essentiële informatie, best practices en juridische tools aan burgers, bedrijven en overheden om toegang te creëren tot duurzame voeding, wonen, energie en werk en andere vitale bronnen voor een levendige gemeenschap.

Onze missie is om kwaliteitsvol juridisch advies te verlenen tegen een betaalbare prijs door slechts een beperkte groep klanten te bedienen.

Het in-house juridisch advies programma is een wederzijds interessant partnership waarbij ondernemers deskundig juridisch advies krijgen op punten die van essentieel belang kunnen zijn voor het succes van de onderneming.

De businessmodellen waarin wij heel wat ervaring hebben opgebouwd zijn:

 

Consudelen en deeleconomie

Je leest in één woord consumeren én delen. En dat gebeurt op tal van niveaus. Samen groenten en fruit kopen bij dezelfde boer bijvoorbeeld, of zakenlui en kleine bedrijfjes die samen een kantoorruimte delen. Buren kunnen samen een grasmaaier kopen,
mensen ruilen een klusje.

De een is handig, de ander is een talenknobbel: de een hangt de lampen op in ruil voor de begrafenistekst die de ander schrijft. De nieuwe generatie denkt meer na. Wil ik wel een wagen? Of deel ik er eentje met anderen? Kunnen we één wasmachine gebruiken met drie jonge gezinnen? Kunnen we een huis of een stuk grond kopen, samen met andere gezinnen? De jonge zakenman weet dat hij niet hele dagen achter zijn computer zit en deelt daarom ruimte en elektronica - zelfs een secretaresse - met andere businessmensen. 

Cradle to Cradle

De mens leeft van wieg tot graf, maar als het van chemicus Michael Braungart afhangt, worden alle gebruikte materialen van het ene product na hun 'leven' nuttig ingezet in een ander product. Van wieg tot wieg dus, zonder kwaliteitsverlies of restproducten. Afval is voedsel, stelt Braungart: voedsel voor iets nieuws, duurzaams en gezonds.

Circulaire economie

Het principe is in wezen eenvoudig. De uitputting van de natuurlijke grondstoffen moet worden bestreden. Alle materialen die worden gebruikt in de productie, moeten worden gerecupereerd, al dan niet behandeld en opnieuw in de productieketen komen als secundaire grondstof of als energiebron. De kunst bestaat erin van bij de ontwikkelingsfase van een product de circulaire economie in de gaten te houden. Rekening houden met mogelijke recyclage van de onderdelen, en al in de toekomst kijken hoe distributie, consumptie en het inzamelen op het einde van de levenscyclus van het apparaat zullen verlopen. De cirkel is gesloten wanneer een product, of alle onderdelen ervan, achteraf valoriseerbaar zijn.