Fiscaal recht

Zonder begrenzend te willen zijn, kunnen wij U bijstaan in de volgende materies: 

  • Personenbelasting

  • Vennootschapsbelasting

  • Rechtspersonenbelasting

  • Belasting van niet-inwoners

  • BTW

  • Registratie-, griffie- en hypotheekrechten

  • Successierechten en successie- en estate planning

  • Regionale en lokale belastingen

  • Europees en Internationaal fiscaal recht en planning

  • Fiscale procedure en fiscaal strafrecht