(Internet) startups nemen in aantal sterk toe. Om succesvol te zijn is nochtans een gedegen voorbereiding noodzakelijk. Maar die blijft vaak achterwege. Door het enthousiasme heeft men weinig oog voor allerlei zakelijke, juridische en fiscale aangelegenheden. Cder staat de startup bij in het kader van de oprichting van een onderneming, adviseert over de juridische structuur en kent de mogelijkheden om innovaties, producten/diensten en namen van de startup te beschermen en te exploiteren.

Cder helpt de startup bij het opstellen van algemene voorwaarden en relevante contracten, zoals financierings-, samenwerkings-, distributie-, geheimhoudings- en licentieovereenkomsten. Ook bij aspecten rondom vastgoed en arbeidsverhoudingen vindt ondersteuning plaats.